Správa osobných údajov

Váš účet → Osobné údaje obsahujú všetky základné informácie o vás: vaše meno, e-mailovú adresu, korešpondenčnú adresu, vaše telefónne číslo a heslo. Vaše osobné údaje uchovávame bezpečným spôsobom a nikdy ich nebudeme zdieľať so žiadnymi tretími stranami.

Svoje osobné údaje môžete kedykoľvek upraviť.

Ak chcete zobraziť našu stránku v inom jazyku, ako je naše predvolené nastavenie, môžete aktualizovať sekciu Hlavný jazyk v profile svojho účtu.