Ochrana súkromných informácií

Vysoko si ceníme vaše súkromie a staráme sa o vaše osobné údaje. Bezpečne ukladáme všetky vaše súkromné údaje, aby ste si mohli byť istý, že nikto iný si nebude môcť prezerať alebo upravovať vaše osobné údaje alebo akékoľvek informácie týkajúce sa vašej činnosti vo Fruugo.

Fruugo zaručuje, že nikdy nebudeme zdieľať vaše informácie s externými stranami.

Keďže Fruugo je globálnym trhom a objednávky realizujú naši predajcovia, sme povinní poskytnúť predajcovi vašej objednávky informácie za tým účelom, aby ste mohli svoju zásielku odoslať.

Fruugo vás nikdy nebude žiadať o vaše užívateľské meno a heslo v e-mailovej komunikácii. Rovnako vás nikdy nebudeme žiadať o vaše osobné informácie, číslo kreditnej karty, bezpečnostný kód kreditnej karty (CVV/CVC), číslo sociálneho zabezpečenia ani akékoľvek iné dôverné informácie prostredníctvom e-mailu. Niekedy môžete dostávať e-maily, ktoré vyzerajú, akoby boli odoslané od Fruugo, avšak v skutočnosti sú falošné. Takéto e-mailové správy vás najčastejšie žiadajú o odoslanie vašich prihlasovacích údajov alebo iných súkromných informácií v odpovedi na správu. Za žiadnych okolností neposkytujte svoje prihlasovacie údaje. Vaše osobné informácie môžu byť ukradnuté a zneužité na spáchanie podvodu.

Dôrazne vám odporúčame, aby ste si svoje prihlasovacie údaje Fruugo uložili na bezpečnom mieste a aby ste ich s nikým nezdieľali. Ak máte podozrenie z podvodu alebo e-mailového spoofingu, kontaktujte, prosím, okamžite sekciu starostlivosti o zákazníka Fruugo zaslaním e-mailu na help@Fruugo.com.