Colné poplatky

Vymeranie ciel a daní sa zakladá na hodnote objednávky a na hraničnej hodnote oslobodenia od dane pri dovoze tovaru do cieľovej krajiny.

Fruugo nemá žiadnu kontrolu nad týmito poplatkami a nemôžeme vám povedať, aké by to boli náklady, pretože colné politiky a dovozné clá sa v jednotlivých krajinách výrazne líšia. Ak potrebujete ďalšie informácie o bežných poplatkoch, musíte sa obrátiť na miestny colný úrad.

Upozorňujeme, že na všetky zásielky, ktoré sa odosielajú z jednej krajiny EÚ do inej krajiny EÚ, sa nebude účtovať colný poplatok.

Odhadované dodacie lehoty nezahŕňajú žiadne dodatočné časy colného odbavenia mimo kontroly Fruugo.

Upozorňujeme, že ak zrušíte a vrátite svoju objednávku, colné poplatky sa nevracajú.

Ak svoju objednávku zrušíte odmietnutím prijatia celej objednávky alebo jej časti, vaša objednávka bude vrátená odosielateľovi. Refundácia za produkt bude spracovaná, akonáhle predajca dostane vrátenú zásielku.

Akékoľvek colné alebo manipulačné poplatky súvisiace s dodaním sú výlučne v zodpovednosti zákazníka. Ak však vaša objednávka podlieha colnému poplatku, môžete v tejto súvislosti kontaktovať  Fruugo a požiadať o vrátenie platby.

Ak vrátite svoje tovary na refundáciu po prijatí vráteného colného poplatku, nemôžeme vám vrátiť peniaze, ktoré presahujú pôvodne zaplatenú sumu za objednávku. V prípade, že si chcete uplatniť nárok na vrátenie DPH colným orgánom vašej krajiny, poskytneme vám doklad o vrátení.