Obmedzenia dodacej adresy

Fruugo vám zobrazí iba tie produkty, ktoré sú k dispozícii na doručenie vo vašej krajine, čím sa zabezpečí, že nebudete strácať čas prehliadaním produktov, ktoré vám potom nemôžu byť odoslané.

V súčasnosti pôsobíme a dodávame do nasledujúcich 46 krajín;

Austrália, Rakúsko, Bahrajn, Belgicko, Kanada, Čína, Česko, Dánsko, Egypt, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, India, Írsko, Izrael, Taliansko, Japonsko, Kuvajt, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malajzia, Holandsko, Nový Zéland, Nórsko, Filipíny, Poľsko, Portugalsko, Katar, Rumunsko, Rusko, Saudská Arábia, Singapur, Slovensko, Južná Afrika, Južná Kórea, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Spojené kráľovstvo, Spojené arabské emiráty, USA.

Predajcovia Fruugo si môžu zvoliť svoje vlastné cieľové miesta dodávky a my ich nabádame, aby doručovali zásielky do čo najväčšieho množstva z týchto krajín.

Obmedzenia dodávok sa môžu vzťahovať na povahu niektorých výrobkov a za účelom dosiahnutia súladu s vnútroštátnymi a medzinárodnými predpismi upravujúcimi prepravu určitých výrobkov do určitých destinácií, nie všetky výrobky sú dostupné vo všetkých krajinách.

Bohužiaľ nemôžeme doručiť objednávky na adresy hotelov, hostelov alebo ozbrojených síl.

V niektorých krajinách je na doručenie požadovaná adresa poštovej schránky. Ak to vyžaduje poštová služba vo vašej krajine, uistite sa, že je to uvedené v informáciách o dodacej adrese zadaných pri pokladni.

Niektoré destinácie môžu byť spoplatnené. Ak sa to týka vás, budeme vás kontaktovať.