Presnosť obsahu

Farebné variácie:

Hoci vynakladáme maximálne úsilie, aby obrázky výrobkov odrážali farby čo najpresnejšie, uvedomte si, že skutočné farby produktov sa môžu líšiť od farieb zobrazovaných na obrazovke v dôsledku rozdielov v monitoroch a nastaveniach.

Jazykové preklady:

Popisy výrobkov sa môžu prekladať pomocou manuálnych alebo automatických prekladov. Nejde o presné popisy produktu, slúžia iba ako pomôcka a nemožno sa na ne odvolávať v rámci kúpnej zmluvy.

Veľkosť produktu:

Prevody veľkostí sa medzi značkami značne líšia, preto vám odporúčame skontrolovať oficiálnu webovú stránku výrobcov, aby ste mali zaistenú presnosť prevodu.

Ak nie je uvedené inak, budú zobrazené veľkosti používané v krajine predajcu. Krajina predajcu sa zobrazí na každej stránke produktu spolu s vlajkou krajiny.

Elektronický tovar:

Ak nie je uvedené inak, zástrčka pre elektrické spotrebiče napájané z elektrickej siete bude obvykle vybavená zástrčkou v krajine predajcu. Príkon/napätie elektrických predmetov bude zvyčajne tiež vhodné na použitie v krajine predajcu. Krajina predajcu sa zobrazí na každej stránke produktu spolu s vlajkou krajiny. Ak si nie ste istí, kontaktujte zákaznícky servis pre ďalšie informácie.

Tovary zakúpené na použitie v iných krajinách môžu vyžadovať adaptéry/prevodníky, ktoré predajca nemusí vždy poskytnúť. Ak to predajca nezabezpečí, v prípade potreby je zodpovednosťou zákazníka zabezpečiť si ich.

Lekárske predpisy:

Ak si tovar, ktorý kupujete, vyžaduje na dovoz do vašej krajiny lekársky predpis, colné orgány ho môžu požadovať, aby vám bola zásielka uvoľnená. Fruugo za to nenesie žiadnu zodpovednosť, ale bude sa snažiť pomôcť vám.

Nepresnosti v cene a popise:

Prijali sme primerané opatrenia, aby sme sa uistili, že ceny a popisy uvedené na webovej stránke sú správne. Fruugo nenesie zodpovednosť za žiadne nepresnosti alebo chyby v cenách alebo popisoch.

Niekedy sa môže vyskytnúť chyba a tovar môže byť buď nesprávne ocenený alebo popísaný. V takom prípade nebudeme povinní dodať tovar za nesprávnu cenu alebo podľa nesprávneho popisu alebo vôbec. Vyhradzujeme si právo na opravu chýb z času na čas. Podľa nášho uváženia zrušíme vašu objednávku a vrátime vám zaplatenú cenu alebo vynaložíme primerané úsilie, aby sme vás kontaktovali a opýtali sa vás, či si prajete pokračovať v objednávke za správnu cenu alebo so správnym popisom. Ak sa nám nepodarí kontaktovať vás alebo nechcete pokračovať v objednávke so správnou cenou alebo správnym popisom, vašu objednávku zrušíme a vrátime vám zaplatenú cenu.

Prijatie vašej objednávky:

Prijatie vašej objednávky sa uskutoční až po odoslaní tovaru predajcom. Spracovanie vašej platby a potvrdenie vašej objednávky nie je právne záväznou zmluvou. Pred odoslaním tovaru má Fruugo a/alebo predajca právo objednávku z akéhokoľvek dôvodu odmietnuť.