Vrátenie výrobkov

Robíme maximum pre to, aby výrobky, ktoré si objednáte, boli k vám doručené v plnom rozsahu a podľa vašich požiadaviek. Ak by ste však dostali neúplnú objednávku alebo iné tovary ako tie, ktoré ste si objednali alebo existuje nejaký iný dôvod, prečo nie ste spokojný s objednávkou, môžete predajcovi vrátiť túto objednávku alebo akékoľvek výrobky, ktoré sú v nej zahrnuté, pričom tovary vám budú refundované v plnej výške.

Uistite sa, že tovar je vrátený predajcovi a NIE do Fruugo. Za tovar vrátený do ktorejkoľvek kancelárie Fruugo nepreberáme zodpovednosť.

Niektoré produkty zakúpené cez Fruugo sa nedajú vrátiť. Rozdeľujú sa do nasledujúcich kategórií:

  • tovar, ktorý je jasne personalizovaný alebo vyrobený podľa vašich požiadaviek
  • tovar, ktorý sa môže rýchlo pokaziť, napr. čerstvé ovocie, čerstvé kvety
  • zapečatený tovar, ktorý nie je vhodný na vrátenie z dôvodov ochrany zdravia alebo hygieny, ak je otvorený, napr. líčidlo, spodná bielizeň, prepichnuté šperky
  • zapečatené zvukové alebo video nahrávky alebo počítačový softvér, ak sú otvorené
  • noviny, periodiká a časopisy

Ak si nie ste istí, či je možné váš produkt vrátiť, prihlásením do svojho účtu Fruugo vzneste dopyt v tejto veci. Ak potrebujete pomoc s vytvorením účtu alebo vznesením dopytu, prečítajte si časť Ako môžem vzniesť dopyt k objednávke?

Počas starostlivosti o tovar sa oň primerane starajte. Každý vrátený tovar musí byť v nezmenenom stave. Musí byť neopotrebovaný/nepoužitý s pripevnenými originálnymi štítkami a v pôvodnom obale. Je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby bol tovar správne zabalený, aby sa pri spätnom tranzite nepoškodil.

Ak vrátená objednávka nespĺňa tieto podmienky, môže byť vrátenie odmietnuté a vrátené naspäť k vám alebo vám môže byť ponúknutá znížená náhrada.


Upozornenie na vrátenie

Na registráciu vrátenia tovaru máte 14 dní od prijatia objednávky. Na tento účel vám odporúčame kontaktovať predajcu vašej objednávky prostredníctvom vášho účtu Fruugo podľa vyššie uvedených pokynov.

Vaše tovary musia byť predajcovi vrátené v súlade s jeho pokynmi na vrátenie tovaru bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní od oznámenia o vašom zrušení.

Ak chcete vrátiť objednávku alebo niektoré z produktov zahrnutých v objednávke, prihláste sa do svojho účtu Fruugo kliknutím na nasledujúci odkaz:


https://www.Fruugo.sk/help


Vyberte objednávku, ktorú chcete vrátiť, kliknutím na položku „Informovať sa o objednávke“ a z rozbaľovacej ponuky si vyberte možnosť „Chcem vrátiť svoju objednávku“.

Váš predajca vám pošle konkrétne pokyny o tom, ako mu máte zásielku vrátiť. Nezasielajte vrátený balík skôr, ako dostanete pokyny.


Zasielanie produktov späť predajcom

Ak vraciate produkty viacerým predajcom, mali by ste ich distribuovať zodpovedajúcim spôsobom a posielať ich tým predajcom, ktorí vám ich pôvodne poslali.

Dôrazne vám odporúčame, aby ste používali doporučenú poštu (a poistili si všetky balíčky s vysokou hodnotou), pretože ani spoločnosť Fruugo ani predajca nenesú zodpovednosť za zásielky, ktoré sa stratia alebo poškodia počas spiatočnej prepravy.

Uistite sa, že si uchovávate doklad o poštovnom, aby ste v málo pravdepodobnom prípade, že vaša zásielka sa stratí, mali dôkaz, že ste ju poslali.


Refundácie

Refundácia vám bude poskytnutá do 14 dní od prevzatia tovaru späť predajcom. Keď sa produkty dostanú k predajcovi a ich vrátenie bude akceptované, budeme vás informovať e-mailom. Ak predajca ponúkol prevzatie tovaru, vrátime vám platbu do 14 dní od zrušenia zmluvy.

Pokiaľ vám výrobok alebo výrobky, ktoré chcete vrátiť, neboli doručené poškodené alebo chybné, ste zodpovedný za náklady na prepravu späť.

Ak vraciate všetky produkty od konkrétneho predajcu, vrátime vám štandardné náklady na dopravu, ktoré ste zaplatili za pôvodnú dodávku. Ak ste sa rozhodli platiť za neštandardné doručenie, vrátime vám iba náklady na naše najlacnejšie a štandardné doručenie.


Poškodený alebo chybný tovar

Ak dostanete poškodený, pokazený alebo chybný produkt, obráťte sa na predajcu s požiadavkou a poskytnite mu čo najväčšie množstvo informácií o poškodení a obrázkov/videí, ktoré zobrazujú tento problém.

Vo všeobecnosti budete požiadaní, aby ste poškodený výrobok zaslali späť predajcovi, v niektorých prípadoch však predajca nebude požadovať, aby mu bol tovar vrátený. Hneď ako sa tovar dostane k predajcovi, pošle vám náhradný výrobok. Ak nie je možné vykonať výmenu alebo ak chcete objednávku zrušiť, bude vám vrátená celá suma.

V prípade poškodeného alebo chybného tovaru vám bude tiež poskytnutá primeraná náhrada nákladov na poštovné. Ak predajca nie je schopný poskytnúť návratku, môžete byť vyzvaný, aby ste poškodený produkt vrátili späť predajcovi a po predložení kópie dokladu o poštovnom vám bude vrátená primeraná suma poštovného.

Ak je vonkajší obal vašej objednávky pri príchode zreteľne poškodený a máte podozrenie, že sú poškodené aj výrobky, môžete zásielku odmietnuť alebo prevziať tovar a podpisom potvrdiť, že je poškodený. V obidvoch prípadoch čo najskôr informujte sekciu starostlivosti o zákazníka spoločnosti Fruugo.


Odmietnutie doručenia

Ak odmietnete prijať celú objednávku alebo jej časť (ak sa zdá, že výrobky alebo obal nie sú poškodené alebo chybné), môžete byť zodpovedný za poštovné. Akékoľvek poplatky a sadzby, ktoré predajcovi vzniknú v dôsledku odmietnutia zásielky, sa môžu odpočítať z hodnoty refundácie tovaru. To isté platí, ak sa v sledovacom systéme uvedie, že došlo k pokusu o doručenie a položka čaká na vyzdvihnutie z poštového skladu a táto položka nie je prevzatá.