Presnosť obsahu

Farebné variácie:

Hoci vynakladáme maximálne úsilie, aby obrázky výrobkov odrážali farby čo najpresnejšie, uvedomte si, že skutočné farby produktov sa môžu líšiť od farieb zobrazovaných na obrazovke v dôsledku rozdielov v monitoroch a nastaveniach.

Jazykové preklady:

Popisy výrobkov sa môžu prekladať pomocou manuálnych alebo automatických prekladov. Nejde o presné popisy produktu, slúžia iba ako pomôcka a nemožno sa na ne odvolávať v rámci kúpnej zmluvy.

Veľkosť produktu:

Zobrazené veľkosti budú veľkosti pre krajinu maloobchodníka. Napríklad ak má maloobchodný predajca vo Veľkej Británii, je výber veľkosti obuvi štandardnou veľkosťou obuvi vo Veľkej Británii, pokiaľ nie je uvedené inak. Upozorňujeme, že krajina predajcu je zobrazená na každej stránke produktu pod informáciami o doručení. Ak si nie ste istí, obráťte sa na zákaznícke oddelenie pre ďalšie informácie.

Prevod veľkostí sa u jednotlivých značiek značne líši, preto vám odporúčame skontrolovať oficiálny web výrobcu a uistiť sa tak o presnosti prevedenia.

Elektronický tovar:

Ak nie je uvedené inak, je zástrčka sieťového elektrického tovaru obvykle vybavená zástrčkou pre krajinu maloobchodníka. Príkon / napätie elektrických predmetov bude tiež zvyčajne vhodné na použitie v krajine maloobchodníka. Krajina maloobchodníka je zobrazená na každej stránke produktu. Ak si nie ste istí, obráťte sa na zákaznícke oddelenie pre ďalšie informácie.
Položky zakúpené na použitie v iných krajinách môžu vyžadovať adaptéry / prevodníky, ktoré nemusí vždy poskytnúť maloobchodníci a je zodpovednosťou zákazníkov, aby ich v prípade potreby poskytla.abezpečí, v prípade potreby je zodpovednosťou zákazníka zabezpečiť si ich.

Lekárske predpisy:

Ak si tovar, ktorý kupujete, vyžaduje na dovoz do vašej krajiny lekársky predpis, colné orgány ho môžu požadovať, aby vám bola zásielka uvoľnená. Fruugo za to nenesie žiadnu zodpovednosť, ale bude sa snažiť pomôcť vám.

Nepresnosti v cene a popise:

Prijali sme primerané opatrenia, aby sme sa uistili, že ceny a popisy uvedené na webovej stránke sú správne. Fruugo nenesie zodpovednosť za žiadne nepresnosti alebo chyby v cenách alebo popisoch.

Niekedy sa môže vyskytnúť chyba a tovar môže byť buď nesprávne ocenený alebo popísaný. V takom prípade nebudeme povinní dodať tovar za nesprávnu cenu alebo podľa nesprávneho popisu alebo vôbec. Vyhradzujeme si právo na opravu chýb z času na čas. Podľa nášho uváženia zrušíme vašu objednávku a vrátime vám zaplatenú cenu alebo vynaložíme primerané úsilie, aby sme vás kontaktovali a opýtali sa vás, či si prajete pokračovať v objednávke za správnu cenu alebo so správnym popisom. Ak sa nám nepodarí kontaktovať vás alebo nechcete pokračovať v objednávke so správnou cenou alebo správnym popisom, vašu objednávku zrušíme a vrátime vám zaplatenú cenu.