Colné poplatky

Za zásielky z jednej krajiny EÚ do druhej nevznikajú colné poplatky.

Na dovážaný tovar však možno uložiť clo medzi inými krajinami. Poplatky sú založené na mnohých premenných, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu, a preto vám nemôžeme povedať o prípadných poplatkoch z dôvodu významných rozdielov medzi krajinami. Ďalšie informácie o colných poplatkoch týkajúcich sa vašej krajiny vám poskytne miestny colný úrad.

Vrátenie colného poplatku:

Ak je za vašu objednávku účtovaný colný poplatok, môžete kontaktovať zákaznícke služby spoločnosti Fruugo a požiadať o vrátenie platby. Pre úspešné uplatnenie budete musieť najskôr zaplatiť colný poplatok a predložiť doklad o poplatkoch

Ak chcete uplatniť nárok, vráťte sa o stránku späť a pomocou nášho interaktívneho centra pomoci odpovedzte na niekoľko otázok a začnite.

Ak objednávku zrušíte a vrátite a vznikne vám colný poplatok:

Colné poplatky nebudú v takom prípade vrátené, môžete sa však obrátiť na miestny colný úrad, ktorý vám môže pomôcť pri požadovaní vrátenia peňazí priamo od nich.

Ak po vrátení colného poplatku vrátite svoje položky za účelom vrátenia peňazí:

Peniaze vám budeme môcť vrátiť iba do celkovej hodnoty pôvodnej objednávky, a preto od tejto refundácie odpočítame už vrátenú colnú čiastku. Doklad o vrátení vám poskytneme, ak chcete od colných orgánov vo vašej krajine požadovať vrátenie DPH.

Colné odbavenie

Colné odbavenie je nevyhnutný postup pri povoľovaní tovaru, ktorý sa prepravuje do krajiny. Tento proces zvyčajne trvá pár minút alebo hodín, ale môže trvať dlhšie, ak sa tovar vyberie na kontrolu alebo počas dopravných špičiek (napr. Vianoc).

Náš odhadovaný časový harmonogram dodania nezahŕňa časy preclenia.

Predpisy na dovoz

Niektoré položky vyžadujú pri dovoze do vašej krajiny predpis. V prípade, že je to potrebné na vydanie zásielky pre vás, kontaktujte nás a my sa vám pokúsime pomôcť. Fruugo za túto situáciu nepreberá zodpovednosť.